banner

น้ำมันเกียร์


Gulf Geartek

น้ำมันเกียร์ Gulf Geartek HD มีความเสถียรต่อความร้อนและการออกซิเดชั่นสูง ซึ่งช่วยต้านการสะสมตะกอนและการข้นขึ้นของน้ำมันในอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ น้ำมันเหล่านี้ยังมีลักษณะในการแยกน้ำและต้านทานต่อการเกิดฟองได้อย่างยอดเยี่ยม​​